گردشگری ورزشی
بازدیدها: 67

گردشگری ورزشی

صنعتی نوین به نام گردشگری ورزشی که در تمام دنیا یکی از عوامل منجر به رشد سریع و رونق بازار گردشگری است. برگزاری مسابقات ورزشی در رونق بازار گردشگری نقش مهمی دارد.

امکان ورزشی توریستی

محیط های جهانگردی ورزشی را میتوان با روش های متفاوتی طبقه بندی کرد؛ محیط هایی که میتوان تجدید کرد یا انتقال داد و آنهایی که نمیتوان تجدید کرد و انتقال داد. وسایل پارک ها و تجهیزات استادیوم ها را میتوان به سهولت تجدید کرد و در اماکن گوناگون توسعه داد در مقابل، مناظر طبیعی و میراث فرهنگی که به طورکلی قابل تجدید نیستند. ورزش هایی چون موج سواری، اسکی، کایت سواری، قایق رانی و کوه نوردی بر پایه محیط طبیعی ویژه ای به وجود آمده اند. این منابع به طور ذاتی قابل انتقال نیستند.

اهمیت گردشگری ورزشی

برآوردها نشان میدهد در سال دوهزارو چهار بیش از هفتاد میلیون نفر در جهان به منظور شرکت در مسابقات ورزشی و به ویژه تماشای این مسابقات جابه جا شده اند. مسابقات فوتبال در سطح جهانی، ملی و منطقه ای سهم بزرگی در جابه جایی گردشگران ورزشی دارند. بیشتر گردشگران ورزشی را جوانان تشکیل میدهند. همین امر موجب میشود تخصص های کاملا متفاوت از دیگر گونه های گردشگری به وجود آید.

گردشگری ورزشی در ایران

یران به دلیل تنوع آب وهوایی و اقلیمی نمونه ای بسیار مناسب برای تحقق و رشد گردشگری ورزش در جهان است؛ برای مثال، زمانی که یک گردشگر در جنوب قایق سواری میکند، گردشگری دیگر میتواند در شمال اسکی کند و یا در بیابان لوت صحرانوردی کند. این تنوع اقلیمی عاملی بسیار مناسب برای دیگران محسوب میشود و نیازمند رشد و تقویت است.

انواع گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی در سه نوع و سه رفتار عمده تقسیم می شود:

  • شرکت کردن و گردشگری ورزشی فعال
  • تماشاکردن و گردشگری ورزشی غیرفعال
  • بازدیدکردن از پیشینه ورزش مثل بازدید از شخصیت های ورزشی، موزه ورزشی، ورزشگاه های مهم و…

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.